Menu
  • Durangi Herashi Samna - Audio Book, Marathi Stories, World War 2

Total Download Size - 368MB


Language - Marathi


This book contains some interesting stories and hidden facts of World War 2 written and narrated by Shri. Anant Bhave.


दुसरं जागतिक महायुद्ध. जगाचा चेहरा आणि स्वभाव बदलला या महायुद्धाने. इतका बदलला की अवघ्या ६०-६५ वर्षातच हे महायुद्ध म्हणजे एक ऐतिहासिक दंतकथा वाटू लागली आहे. तुमच्या-आमच्यासारख्या माणसातल्या आत्यंतिक भलेबुरेपणाची ही आहे अस्सल बखर - अस्सल तरी अदभूत वाटेल अशीWrite a review

Please login or register to review

Durangi Herashi Samna - Audio Book, Marathi Stories, World War 2

  • Product Code: IP-002
  • Availability: In Stock
Durangi Herashi

  • Rs. 100

  • Ex Tax: Rs. 85